Faglige organisationer

De faglige organisationer står dagligt over for stigende udfordringer, dels i forhold til at yngre generationer ikke har samme tilknytning til de faglige organisationer som tidligere generationer, dels at regeringen har skåret i fradraget på faglige kontingenter.

Derfor er der et stadigt større behov for, at de faglige organisationer kan tilbyde merværdi til deres medlemmer samt at udvide service og tilgængelighed, så den faglige organisation er åben når medlemmet har fri og behov for at komme i kontakt med denne. Og derfor er digitalisering ikke til at komme udenom. Ved at give medlemmerne adgang til selvbetjening fx via en medlemsportal, vil organisationen opleve mere tilfredse og loyale medlemmer, der føler at de får mere for deres kontingent.

bluepipe a/s har mange kunder fra de faglige organisationer, hvor vi hjælper med at alt fra rådgivning og sparring til ferieafløsning eller totaldrift af deres it-installation.