Produktion

Produktionsvirksomheder i Danmark er generelt hårdt presset af et højt omkostningsniveau. Derfor stilles der høje krav til it-systemerne og deres fleksibilitet i forhold til setup og forandringer, så de hurtigt kan omstilles til en branche, der konstant har fokus på at reducere omkostningerne.

bluepipe a/s har stor erfaring med at overvåge forretningskritiske it-systemer og hele netværk mm. Overvågningssystemet vi anvender hjælper virksomhederne med at undgå utilsigtede produktionsstop, som resulterer i en reduktion i deres indtjening. Det er bedre og billigere at have et aktivt overvågningsystem, som opdager problemerne før de vokser sig større.