Vision og kultur

 

Vision | vores ambition

 bluepipe a/s’ vision er at:

 • Være vores kunders foretrukne samarbejdspartner inden for vores kompetenceområder.
 • Levere en god service til vores kunder, der opfylder kundens behov bedst muligt.
 • Bevare glæden ved at lave it-løsninger og løse konkrete problemer for vores kunder.

Hvad står vores vision for:

 • Vi skal være det firma kunderne ringer til, når de skal have løst en opgave, der involverer it-relaterede ydelser. 
 • Vi skal fastholde og udbygge vores kompetenceområder til gavn for vores kunder og medarbejdere.
 • Vi skal udnytte vores stærke faglige kompetencer og kreativitet når vi løser opgaverne.
 • Vi skal også tør sige pænt nej tak, hvis opgaven ligger uden for vores kompetenceområde, men vi vil altid
  være kunden behjælpelig med at finde en anden leverandør, der har det relevante kompetenceområde.
 • Vi skal udvikle og udbygge vores forretning med økonomisk ansvar til gavn for vores ejere.

Mission | passionen

bluepipe a/s’ mission er at:

 • Skabe værdi for vores tre hovedinteressenter, som er vores kunder, vores medarbejdere og vores ejere. 

Hvad står vores mission for:

 • Vi vil være med til at gøre en forskel i vores kunders forretning, og vi vil sammen med vores kunder hjælpe dem med at effektivisere og optimere ved den rigtige brug af informationsteknologi. Vi er ærlige og tør se problemer i øjnene, og via en åben dialog i øjenhøjde med kunden finder vi den bedste løsning på problemet. 

Værdier | sjælen

 bluepipe a/s’ værdier er:

 • Menneskelighed
 • Åbenhed
 • Målrettede

Hvad står vores værdier for:

 • Vi er MENNESKELIGE og vi omgås hinanden på en ærlig, åben, imødekommende og uhøjtidelig måde. Vi arbejder med konstruktiv kritik og tror på gensidig respekt, og at der er forskelligartede ambitioner. Det præger også vores medarbejderkultur. Vi betragter ikke arbejde og familie som modsætninger. Vi prøver at skabe mulighed for individuel udvikling og giver mulighed for individuelle arbejdsvilkår.
 • Vi er ÅBNE over for ny viden og er fagligt stærkt funderede. At skabe succes for et projekt eller en kunde er vigtigere end måden, vi løser opgaverne på. Vi arbejder med samspillet mellem faglighed, fleksibilitet og evnen til at tænkte nyt som ofte er afgørende for succesen. Vi hjælper og lytter til hinanden og vores kunder, og derfor lærer vi noget hver dag.
 • Vi er MÅLRETTEDE – vi sætter os et mål og arbejder frem mod dette – og glæder os over at have nået målet, og så sætter vi os et nyt mål. Denne målrettethed gør sig gældende i de små daglige opgaver og på de store projekter.  Det er detaljerne, der er forudsætningen for at de enkelte løsninger bliver en succes ,og at vi kan levere varen.