Nødweb til Region Hovedstaden

Nødweb er en ”read-only” adgang til kritiske patientdata, som benyttes af medikoteknikkere, læger og sygeplejesker, når det primære system ikke er tilgængeligt.
 
Vi er lige blevet færdig med den nye version af Nødweb (EPM, Notat og LABKA) til Region Hovedstaden.Nødweb-serveren er en ”read-only” adgang til kritiske patientdata, som benyttes af medikoteknikkere, læger og sygeplejesker, når det primære system ikke er tilgængeligt.

Nødweb brugergrænsefladen er webbaseret, og brugerne logger på Nødweb-applikationen vha. deres AD brugernavn og adgangskode. Det kræver en speciel Nødweb-rolle for at have adgang til systemet.

Når brugeren er logget ind, præsenteres de for en brugergrænseflade, hvori det er muligt at fremsøge specifikke patienter på navn eller cpr-nummer, og udskrive patientdata for en enkelt patient eller en liste af patientdata for en hel klinik.

Der etableres en nødweb-server for hver af de tre Nødweb-typer på alle placeringer (hospital/datacenter).

Data på Nødweb-serveren opdateres vha. et kø-system (ActiveMQ), som skubber ændringer ud til alle nødweb-servere, hvor de modtages af en Java-applikation (MQ-JMS Client), som sender data til en Nødweb-data indexer-applikation, hvor data indekseres i den lokale database (PostgreSQL).